vlcsnap-2012-05-19-17h31m16s227 vlcsnap-2012-05-19-17h26m58s177 vlcsnap-2012-05-19-17h22m47s205 vlcsnap-2012-05-19-17h20m30s159 vlcsnap-2012-05-09-15h56m47s160 vlcsnap-2012-05-09-15h38m20s99

Η ΣΑΡΙΣΑ Ι.Ε.Π.Υ.Α. για να υπηρετήσει με συνέπεια τον σκοπό της ίδρυσής της, δηλαδή την παροχή πραγματικής προστασίας, φυσικής ή συμφερόντων, προσώπων & οργανισμών, έχει αναπτύξει τις υπηρεσίες της σε τρείς βασικές δέσμες. Στις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, και τις ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στις ουσιαστικές υπηρεσίες ασφαλείας δεν δύναται να υπάρξουν έτοιμες λύσεις. Τα μέτρα ασφαλείας σχεδιάζονται σε κάθε περίπτωση, πάνω στις ανάγκες του πελάτη, με μοναδικό γνώμονα την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ασφαλείας.

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

Ο συνδυασμός της υψηλής τεχνολογίας, του επαγγελματισμού και της μεγάλης εμπειρίας στον χειρισμό ειδικών υποθέσεων, μας επιτρέπει να εγγυηθούμε την διεκπεραίωση οποιασδήποτε υπόθεσης μας ανατεθεί.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι υπηρεσίες εκπαιδεύσεως αφορούν μια ευρεία δέσμη εκπαιδευτικών αντικειμένων στον τομέα της ασφάλειας. Απευθύνονται σε έμπειρα στελέχη των υπηρεσιών ασφαλείας(προσωποφύλακες-φρουρούς κλπ),κρατικούς λειτουργούς και απλούς ιδιώτες.